7 praktische tips voor het schrijven van goede teksten

1. Start met een pakkende inleiding
De inleiding moet duidelijk maken wat de lezer kan verwachten van het vervolg. Als dit aansluit bij de verwachting, of de nieuwsgierigheid prikkelt, besluit de lezer eerder door te lezen.

2. Zorg voor een logische opbouw
Zorg voor een logische opbouw van de tekst. Enkele aandachtspunten daarbij:

 

  • Start met het introduceren van het onderwerp en maak duidelijk waarom het belangrijk is voor de lezer
  • Licht het belang verder toe en geef achtergrondinformatie over het onderwerp
  • Maak het praktisch, geef aan welke stappen de lezer zelf moet ondernemen
  • Sluit af met een alinea waarin de inhoud en aanbevelingen kort worden samengevat   
     

3. Gebruik duidelijke tussenkopjes
Gebruik tussenkoppen die de alinea goed samenvatten of die oprecht boeien om de inhoud te lezen. Zo wordt de tekst oprolbaar en scanbaar.

4. Maak het niet te lang
Maak alinea's van vier tot maximaal zes regels. Hanteer een absoluut maximum van circa 80 woorden per alinea. Zeker op internet zijn korte alinea's belangrijk om de aandacht van lezers vast te houden.

5. Schrijf actief
Schrijf zo actief mogelijk, dat is korter en leest prettiger. Dus niet ‘De nieuwe relatie wordt door de accountant gevraagd om de documenten aan te leveren’. Beter is in dit geval ‘De accountant vraagt de nieuwe relatie om de documenten aan te leveren’.

6. Schrijf in de tegenwoordige tijd
Het is voor de lezer aantrekkelijker om het over de tegenwoordige tijd te hebben. Dus niet ‘De accountant vroeg de nieuwe relatie om de documenten aan te leveren’. Beter is in dit geval ‘De accountant vraagt de nieuwe relatie om de documenten aan te leveren’.

7. Wees zuinig met namen van personen en organisaties
Soms ontkom je niet aan lange namen van maar probeer het te beperken.

We vertellen je graag waarin Informeert je ontzorgt

Online demo aanvragen